მაღალი ხარისხის პროდუქცია - შემოქმედებითი და ინდივიდუალური მიდგომა ყოველ დამკვეთთან - სტაბილურობა და პასუხისმგებლობა - ოპტიმალური ფასები - მაღალი სერვისი!!!

w -p -l -o -c -k -e -r-. -c -o -m

ჯებირები

სიმყარე – კონსტრუქციებს შეუძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიონ გარე დატვირთვას განუწყვეტლივ. გაბიონური კონსტრუქციები შთანთქავენ შესაძლო ნიადაგის დაწევას ნაგებობების დაშლის გარეშე. არასტაბილური გრუნტის და მეწყერულ ზონებში ეს თვისება არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. გამძლეობა – უჟანგავი მავთულის ორმაგი გრეხვით დამზადებულ ჩვენს კონსტრუქციებს აქვს ცვალებადი წყვეტილი დატვირთვა 3500-დან 5000 კგ-მდე გრძივ მეტრზე, ამიტომ გაბიონების კონსტრუქციებს შეუძლია გაუძლო ნებისმიერ დატვირთვას.   გამტარიანობა […]

_read_more»

მდინარის ნაპირი

გაბიონი მოქსოვილია ორმაგი გრეხვით მარჯვნინ და მარცხნივ მოთუთიებული მავთულისგან. ყუთის მაგვარი ფორმის კონსტრუქციები ისვება აუცილებლად ყინვაგამძლე ქვებით. გაბიონები მზადდება ზომების და მიხედვით. სადაც ეწყობა საჭირო რაოდენობის ყინვაგამძლე ქვები. გამოიყენება დარღვეული ქანების, მდინარეების ნაპირების, ხიდების საყრდენების, კაშხლების და ჯებირების, გზებისა და რკინიგზის დასაცავად, აგრეთვე ნიადაგის ეროზიის სტაბილიზაციისა და ლანდჩაფტური სამუშაოებისათვის.

_read_more»