მაღალი ხარისხის პროდუქცია - შემოქმედებითი და ინდივიდუალური მიდგომა ყოველ დამკვეთთან - სტაბილურობა და პასუხისმგებლობა - ოპტიმალური ფასები - მაღალი სერვისი!!!

ჯებირები

სიმყარე – კონსტრუქციებს შეუძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიონ გარე დატვირთვას განუწყვეტლივ. გაბიონური კონსტრუქციები შთანთქავენ შესაძლო ნიადაგის დაწევას ნაგებობების დაშლის გარეშე. არასტაბილური გრუნტის და მეწყერულ ზონებში ეს თვისება არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი.

გამძლეობა – უჟანგავი მავთულის ორმაგი გრეხვით დამზადებულ ჩვენს კონსტრუქციებს აქვს ცვალებადი წყვეტილი დატვირთვა 3500-დან 5000 კგ-მდე გრძივ მეტრზე, ამიტომ გაბიონების კონსტრუქციებს შეუძლია გაუძლო ნებისმიერ დატვირთვას.

 

გამტარიანობა – გაბიონური კონსტრუქციების მაღალი გამტარიანობა გამორიცხავს ჰიდროსტატიკური დატვირთვების გაჩენას. სიმყარე და წყლის დაწრეტვა ხდიან  მას იდეალურს ფერდობების დასაცავად ეროზიისაგან.

 

ხანგრძლივობა – გაბიონური კონსტრუქციების ეფექტურობა იზრდება, ის არ იკლებს. დროთა განმავლობაში ხდება ნატანი გრუნტის შემჭიდროება და გაბიონების ამოვსების შედეგად იწყება მცენარეების აღმოცენება მის ზედაპირზე, ე.ი გაბიონები ხდებიან ბუნებისათვის მეგობრული სამშენებლო ბლოკები.

 

ეკონომიურობა – ჩვენი კონსტრუქციები არის უფრო ეკონომიური, ვიდრე უხეში, მაგარი ან ნახევრად უხეში კონსტრუქციები. იმიტომ რომ მაღ გააჩნია შემდეგი უპირატესობა: ექსპლუატაციისათვის გაწეული მცირე ხარჯები, მარტივი კონსტრუქციები არ ითხოვს კვალიფიცირებულ მუშა ხელს მონტაჟისათვის და არ საჭიროებს სადრენაჟო სისტემის მოსაწყობად.

 

ეკოლოგიურობა – იმის გამო, რომ გაბიონური კონსტრუქციები არ უშლის ხელს მცენარეების ზრდას და ერწყმის გარემოს, ისინი წარმოადგენენ ბუნებრივ სამშენებლო ბლოკების ლანჩაფტების გასალამაზებლად.