მაღალი ხარისხის პროდუქცია - შემოქმედებითი და ინდივიდუალური მიდგომა ყოველ დამკვეთთან - სტაბილურობა და პასუხისმგებლობა - ოპტიმალური ფასები - მაღალი სერვისი!!!

გაბიონების ფოტო გალერეა

_read_more»

მავთულბადე და ეკლიანი მავთული

მავთულბადის, ეკლიანი მაჳულისა და სხვა პროდუქციის ფასებზე ინფორმაციის მისაღებად მოგვმართეთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით gurami47@gmail.com

_read_more»

გაბიონების უპირატესობა

სიმყარე – კონსტრუქციებს შეუძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიონ გარე დატვირთვას განუწყვეტლივ. გაბიონური კონსტრუქციები შთანთქავენ შესაძლო ნიადაგის დაწევას ნაგებობების დაშლის გარეშე. არასტაბილური გრუნტის და მეწყერულ ზონებში ეს თვისება არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. გამძლეობა – უჟანგავი მავთულის ორმაგი გრეხვით დამზადებულ ჩვენს კონსტრუქციებს აქვს ცვალებადი წყვეტილი დატვირთვა 3500-დან 5000 კგ-მდე გრძივ მეტრზე, ამიტომ გაბიონების კონსტრუქციებს შეუძლია გაუძლო ნებისმიერ დატვირთვას.   გამტარიანობა […]

_read_more»

გაბიონის კონსტრუქციები

ყინვაგამძე ქვებით შევსებული ბრტყელი კონსტრქციები დამზადებულია ორმაგი გრეხვით მარჯცნის მარცხნივ მოთუთიებული მავთულისგან, უჯრის ზომებია 8X12სმ. გამოიყენება გზებისა და რკინიგზის მშენებლობაში, საძირკველების გასამაგრებლად, წყლისა და გაზსადენი მილების, ხიდებტან მდინარის ფსკერის გამორეცხვისაგან დასაცავად. ლანდჩაფტების, მდინარეებისა და საზღვაო ნაპირ-სამაგრი სამუშაოებისათვის და.ა.შ მშენებლობის დამთავრების შემდეგ გაბიონური ნაგებობა ხდება უფრო მყარი და ბუნებრივი ლანჩაფტის ნაწილი სადაც აღმოცენდება მცენარეები, გაბიონები ერწყმის […]

_read_more»

გაბიონების შესახებ

გაბიონი მოქსოვილია ორმაგი გრეხვით მარჯვნინ და მარცხნივ მოთუთიებული მავთულისგან. ყუთის მაგვარი ფორმის კონსტრუქციები ისვება აუცილებლად ყინვაგამძლე ქვებით. გაბიონები მზადდება ზომების და მიხედვით. სადაც ეწყობა საჭირო რაოდენობის ყინვაგამძლე ქვები. გამოიყენება დარღვეული ქანების, მდინარეების ნაპირების, ხიდების საყრდენების, კაშხლების და ჯებირების, გზებისა და რკინიგზის დასაცავად, აგრეთვე ნიადაგის ეროზიის სტაბილიზაციისა და ლანდჩაფტური სამუშაოებისათვის.  

_read_more»