გაბიონების შესახებ

გაბიონი მოქსოვილია ორმაგი გრეხვით მარჯვნინ და მარცხნივ მოთუთიებული მავთულისგან. ყუთის მაგვარი ფორმის კონსტრუქციები ისვება აუცილებლად ყინვაგამძლე ქვებით. გაბიონები მზადდება ზომების და მიხედვით. სადაც ეწყობა საჭირო რაოდენობის ყინვაგამძლე ქვები. გამოიყენება დარღვეული ქანების, მდინარეების ნაპირების, ხიდების საყრდენების, კაშხლების და ჯებირების, გზებისა და რკინიგზის დასაცავად, აგრეთვე ნიადაგის ეროზიის სტაბილიზაციისა და ლანდჩაფტური სამუშაოებისათვის.