მაღალი ხარისხის პროდუქცია - შემოქმედებითი და ინდივიდუალური მიდგომა ყოველ დამკვეთთან - სტაბილურობა და პასუხისმგებლობა - ოპტიმალური ფასები - მაღალი სერვისი!!!

კონტაქტი

შპს «გაბიონი»

დირექტორი: გურამი გურეშიძე

მისამართი: ქუთაისი, ნიკეას მე-7 ჩიხი N1

ტელ: 599-75-58-17; 595-20-82-28

ფაქსი: 0431-23-37-95

საინდ. კოდი: 212 735 806

ბანკი: სს “პროკრედიტ ბანკი”

ბანკის კოდი: MIBGGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE76PC0013600100039587

E-MAIL: gurami47@gmail.com

WEB:  http://gabioni.narod2.ru    http://gabioni.blogspot.com

_contact_error
An error occurred. Message not sent.
_message_sent_text
_send_text